Шевцова Г.З. Синергетичний менеджмент підприємств (2016 р.)

Досліджуються актуальні питання теорії і практики управління ді-
яльністю промислових підприємств на основі системно-синергетичної методології. Головним науковим результатом дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних положень авторської концепції синергетичного менеджменту і розробка методичного забезпечення вдосконалення системи управління підприємствами на засадах організованої синергії.

Проаналізовано сучасну практику управління підприємствами хімічної промисловості й обґрунтовано пропозиції щодо напрямків, форм і методів імплементації синергетичного управління.

Для науковців, фахівців і керівників промислових підприємств і органів галузевого управління, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться новими підходами в управлінні.

Завантажити