Шубін О.О. Хімічна промисловість України: генезис, перспективи, стратегія (2004 г.)

Розглянуто питання генезису хімічної гулузі у контексті історичного процесу, визначено місце і роль хімічної галузі у загально-економічному комплексі України, окреслено шляхи і перспективи розвитку стратегії хімічних підприємств, що базуються на їхній маркетинговій орієнтації. Особливе місце приділено питанням упровадження адекватних форм і методів менеджменту хімічних підприємств у тісному зв’язку з проблемами екології як невід’ємної складової ефективної економічної стратегії.