Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації та ефективного використання / Новікова О.Ф., Амоша О.І., Вишневский В.П., Антонюк В.П. та ін. (2017 р.)

У монографії визначена та обґрунтована провідна роль соціальних ресурсів в системі сталого розвитку. Розкрито концептуальні та правові засади управління соціальними ресурсами в державі і регіонах при становленні процесів децентралізації. Здійснено аналіз децентралізації як умови сучасного демократичного розвитку України, її правових та соціоментальних засад. Обґрунтовано пропозиції з корекції суспільних відносин між центром та регіонами щодо делегування та розподілу функції, повноважень, відповідальності при залученні та використанні соціальних ресурсів. Запропоновано інституційні та організаційні механізми розвитку громадянського суспільства в умовах децентралізації та демократизації управління. Визначено напрями забезпечення інституалізації соціальної відповідальності в процесі модернізації соціальних відносин та механізми розвитку громадянського суспільства в умовах демократизації управління.

Обґрунтовано, що людський капітал територіальних громад є головним соціальним ресурсом децентралізації. Визначено соціально-економічні проблеми нагромадження людського капіталу в умовах децентралізації управління. Обґрунтовано механізми перерозподілу повноважень та ресурсних джерел для нагромадження людського капіталу регіонів і територіальних громад. Досліджено стратегічні аспекти збереження людського капіталу в умовах системної кризи.

          Досліджено концептуальні та науково-практичні засади використання податково-бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в умовах децентралізації.Визначено ключові положення бюджетно-податкової децентралізації на даному етапі розвитку України. Обґрунтовано необхідність виконання принципу субсидіарності та вимог Європейської хартії місцевого самоврядування – зменшення залежності місцевих органів самоврядування від центрального уряду – шляхом зниження рівня бюджетних трансфертів з Державного бюджету та збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів.

Завантажити