Сталий розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід

Харазішвілі Ю.М., Бугайко Д.О., Ляшенко В.І. Сталий
розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід: монографія / за ред. Ю.М. Харазішвілі; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022.
276 с.
ISBN 978-966-02-9958-0 (електронне видання)
Досліджено проблеми сталого розвитку авіаційного транспорту України шляхом висвітлення завдань стратегічного управління безпекою, ідентифікації рівня сталого розвитку в безпековому вимірі, визначення загроз і ризиків стратегічного управління, методологічних засад стратегування та інституційного супроводу. Разом із глобальним рівнем системи стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту розглянуто регіонально-міжнародний і національний рівні, тенденції розвитку теоретичних засад досліджень; розроблено організаційно-економічний механізм стратегічного управління. Сформовано структуру та систему індикаторів, визначено межі безпечного існування, причому кількість градацій пов’язана з поняттям розширеного «гомеостатичного плато», а їх кількісні значення – з методом t-критерію Стьюдента. За сучасною методологією інтегрального оцінювання з динамічними ваговими коефіцієнтами ідентифіковано рівень сталого розвитку авіаційного транспорту. Здійснено ідентифікацію загроз із застосуванням концепції національного управління ризиками авіаційного транспорту України; визначено перелік загроз і їх важливість на основі методу дисбалансів; встановлено рівень безпеки за тестом коефіцієнта послідовності ймовірностей; виконано фрактально-статистичний аналіз системи управління безпекою авіаційного транспорту. Запропоновано новий підхід до стратегування за принципом «майбутнє визначається траєкторією в майбутнє» (концепція технології науковостратегічного форсайтингу), а також інституційні заходи щодо сталого розвитку авіаційного транспорту України на різних рівнях регулювання.
Для керівників центральних і місцевих органів влади, науковців, фахівців у сферах сталого розвитку та безпеки на різних рівнях (країна, регіон, вид економічної діяльності, підприємство).

Завантажити