Статистика як чинник оцінки кон’юнктури будівельного ринку

Іванов С. В.
Статистика як чинник оцінки кон’юнктури будівельного ринку: монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2021. 164 с.
ISBN
У монографії запропоновано систему показників статистичної оцінки кон’юнктури будівельного ринку, проаналізовано основні показники розвитку та функціонування будівельного ринку в Україні, оцінено стан будівельної галузі на основі статистичного аналізу та виявлено основні проблеми і їх вплив на розвиток ринку.
Особливу увагу приділено дослідженню сучасного стану системи статистичного інструментарію оцінки будівельного ринку та розробці підходів
щодо його вдосконалення.
Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищої освіти.

Завантажити