Винарик Л.С. Информатизация в аспекте социальной трансформации общества (2004 г.)

Розглядається інформація, яка є особливим процесом соціальної трансформації життя суспільства на основі все більш повного використання електронних інформаційних ресурсів, що призводить до якісно нових параметрів і характеристик у всіх суспільно значимих видах людської діяльності.