Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики

Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики: монографія / О.І. Амоша, Д.Ю. Череватський, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. О.І. Амоші; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 160 с

Монографію присвячено проблематиці підвищення ефективності господарювання у тепловій енергетиці України шляхом розвитку публічно-приватного партнерства. mono_Amosha_Cherevatskii_Zaloznova_2019_compressed Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетикиДоведено необхідність побудови відносин між державою і бізнесом відповідно до стану сучасної промислової революції таким чином, щоб партнерство відігравало роль парашуту для старих згасаючих галузей і катапульти − для нових, які ще не набули розвитку. Такими примежевими формами в енергетиці можуть стати енергетичні індустріальні парки з енергосховищами на базі вугільних шахт. Зазначені організаційні структури здатні забезпечити диверсифікацію діяльності збиткових державних шахт та виступити підґрунтям “зеленої” енергетики − і вітрової, і сонячної. Монографія є результатом досліджень, які мають наукову новизну і прак- тичну цінність, пройшли певну апробацію у вигляді поданих до органів державної влади (обласних державних адміністрацій, галузевих міністерств і Верховної Ради України) доповідних записок. Для науковців і фахівців вугільної промисловості, викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 

Завантажити