Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2014 р.)

ЗМІСТ

Булєєв І.П. Удосконалення організаційно-правових форм підприємств металургійної промисловості3
Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А., Богуцька О.А. Розвиток промислових підприємств та забезпечення їх капіталізації з урахуванням інституціональних змін19
Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Вугільна промисловість: доцільність створення інституції інновацій38
Акімова О.В., Каменська О.О. Формалізація людського капіталу  промислового  підприємства в умовах інноваційного розвитку51
Бриль І.В., Ревва А.М. Нематеріальні активи підприємства: сучасний стан, деякі підходи до оцінки62
Дорофеева А.А. Механизм управления организационным поведением сотрудников предприятий77
Васильєва Н.Ф. Інноваційна політика Німеччини в контексті її неоіндустріального розвитку: досвід для України95
Каменська О.О. Людський капітал та його роль у стратегічному розвитку промислового підприєм­ства107
Матюшин А.В., Аборчи А.В. Концептуальные подходы к определению специфики национальных банков развития118
Рассуждай Л.М., Горощенко В.В. Науково-методичні підходи до формування  економічної доданої вартості в гірничодобувному комплексі України135
Следь О.М. Використання прибутку підприємства в умовах здійснення модернізації та оновлення виробництва146
Солод М.А. Підвищення капіталізації та розвиток промислових підприємств на основі адаптаційного  підходу157
Стариченко Л.Л., Фокина И.В. Институционализация рыночной инфраструктуры угольной отрасли168
Шемякіна Н.В. Фінансове забезпечення промислового розвитку України190
Ярошевська О.В. Методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства202
Брюховецкий Я.С. Интеллектуальный капитал как важный фактор повышения конкурентоспособности предприятия219
Браславська О.В. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства на системних засадах234
Василенко Т.Д. Стратегічні напрями розвитку взаємодії влади, бізнесу та суспільства в галузях соціальної інфраструктури в індустріальних регіонах України247
Гусак А.С. Щодо страхування активів при упровадженні проектів у вугледобування в умовах концесії264
Іваненко Л.В. Сутність людського капіталу підприємства274
Рассуждай Э.Я. Концептуальные подходы к формированию организационно-экономического механизма управления капитализацией угледобывающих предприятий288
Чередниченко К.В. Экономические модели взаимодействия организаций социально-культурного сектора308
Егиазарова К.Ю. Некоторые подходы к оценке доверия в процессе кооперации  крупного и малого бизнеса317
Бойченко М.В. Управління професійними ризиками як напрямок розвитку підприємства332
Жаліло Я.А. Інституціалізація ділових комунікацій як шлях до підвищення ефективності економічної політики340

 

Завантажити