Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2015 р.)

ЗМІСТ

Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В., Рябикіна Н.І. Підготовка нефінансової звітності як метод забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та їх капіталізації3
Булеев И.П., Ревва А.Н., Булеев Е.И. Мотивация эффективности труда в условиях рыночных отношений пост- социалистических стран13
Богуцька О.А. Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств31
Бриль І.В., Василенко Т.Д. Визначення етапів механізму управління нематеріальними активами підприємства42
Васильєва Н.Ф. Неоіндустріалізація України в контексті розвитку ІТ-сфери56
Горощенко В.В. Умови прискорення інноваційної модернізації вугільної промисловості України67
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Кабанов А.І. Механізми регулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах публічно-приватного партнерства: європейський досвід83
Іванов Ю.Б. Податкові джерела фінансування освіти102
Матюшин А.В., Аборчи А.В. Институциональные аспекты управления национальным банком развития108
Рябикіна К.Г. Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання капіталу підприємств121
Стрєльніков Р.М. Методи аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів інтегрованих структур135
Фокіна І.В. Нормативно-правове забезпечення спільної розробки вугільних родовищ державними та приватними підприємствами151
Шемякіна Н.В., Гориненко Г.С. Фінансове забезпечення неоіндустріального розвитку: концептуальні положення та світовий досвід157
Брюховецький Я.С. Механізм та функції економічних інститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів підвищення інтелектуалізації промислових підприємств172
Венжега Р.В. Концептуальні положення інституційних трансформацій у вугільній промисловості України185
Волкогон С.А. Информационное обеспечение деятельности налоговых органов при стимулировании малого бизнеса региона203
Іваненко Л.В. Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу220
Щерба А.О. Інвестиційна активність промислових підприємств України233

Завантажити