Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2016 р.)

ЗМІСТ

Булеев И.П., Булеев Е.И., Брюховецкий Я.С. Интеллектуализация труда –
основа развития современной экономики
3
Рябыкина Н.И., Ревва А.Н., Булеев В.Е. Экономический потенциал Украины и пути его реализации в условиях кризиса19
Брюховецька Н.Ю., Коритько Т.Ю., Бриль І.В. Оцінювання інвестиційної
активності підприємства за критерієм доданої вартості
28
Бриль І.В., Рябикіна К.Г. Передумови виникнення та визначення складу
доданої вартості підприємств
41
Горощенко В.В. Оценка персонала как основной инструмент мотивации
труда
54
Лаптєв В.І. Дослідження інституційного середовища управління людськими ресурсами в Україні63
Малишко Ю.М. Імплементація досвіду країн ЄС щодо спрощення
загальнообов’язкових процедур для платників податків в Україні
73
Матюшин А.В., Аборчи А.В. Совершенствование инструментов
реализации государственной про- мышленной политики в условиях
экономических трансформаций
85
Шемякина Н.В., Пономаренко А.А. Стратегические подходы к управлению процессом инновационного развития98
Венжега Р.В. Опыт стратегического планирования развития угольной
промышленности Украины
110
Иваненко Л.В. Сравнительный анализ некоторых подходов к моделированию влияния человеческого капитала на добавленную стоимость в экономике123
Трушкіна Н.В. Напрями підвищення ефективності організації збутової діяльності вугледобувних підприємств137
Удовенко А.О. Кластерний аналіз якості підготовки нормативно-правових
актів регуляторними органами
151
Щерба А.О. Підходи до визначення інвестицій та інвестиційної активності підприємств160
Самодурова Д.А. Теоретичні аспекти інвестиційної активності підприємств174

Завантажити