Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2017 р.)

ЗМІСТ

Булеев И.П., Булеев В.Е. Металлургия Украины в условиях
кризиса национальной экономики ……………………………………………………….. 3
Брюховецька Н.Ю., Коритько Т.Ю. Інноваційний розвиток
як чинник конкурентоспроможності в умовах зовнішніх обмежень …….. 12
Булеев Е.И., Рябыкина Н.И., Ревва А.Н. Интеллектуализация
труда как высшая форма его разделения на современном этапе
экономического развития …………………………………………………………………… 20
Брюховецька Н.Ю., Черних О.В. Формування доданої вартості
на промислових підприємствах на етапах руху продукції
від виробника до споживача ………………………………………………………………. 32
Богуцька О.А. Можливості та бар’єри для залучення позикових
інвестиційних ресурсів підприємств на фінансовому ринку ………………… 42
Бриль І.В. Аспекти визначення сутності та особливостей
економічної доданої вартості підприємств …………………………………………. 54
Лаптєв В.І. Сутність проблемно-орієнтованої системи
управління людськими ресурсами ……………………………………………………… 66
Рябикіна К.Г. Визначення напрямів підвищення ефективності
використання основних засобів на гірничо-збагачувальних
підприємствах …………………………………………………………………………………… 75
Сапліна О.А. Про необхідність змін у лізинговому законодавстві
відповідно до сучасних умов ……………………………………………………………… 86
Черная А.А., Брюховецкий Я.С., Лыгус О.Е. Направления
мотивации и повышения производительности труда
в условиях кризиса для обеспечения инвестиционной
активности предприятий ……………………………………………………………………. 96
Іваненко Л.В. Економіко-соціологічний підхід
до визначення ролі людського капіталу підприємства
у створенні доданої вартості …………………………………………………………….. 111
Самодурова Д.А. Детермінанти впливу на інвестиційну
активність підприємств (за іноземними публікаціями) ………………………. 124
Піменова Ю.І. Економічна додана вартість як показник
ефективності діяльності підприємства ……………………………………………… 133

ЗАВАНТАЖИТИ