Економіка промисловості в контексті праці

Економіка промисловості в контексті праці

16 лютого 2023 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося засідання міждисциплінарного науково-методичного семінару під керівництвом д.е.н. О.С. Вишневського, в межах якого було проведено дискусію на тему «Економіка промисловості в контексті праці».

В межах обговорення було розглянуто питання: (1) ключові проблеми для відновлення/розвитку промисловості України з позицій «праці» в найближчі 1-2 роки, (2) збереження / примноження кадрового потенціалу / капіталу в промисловості, (3) Індустрія 4.0 та безробіття тощо.

Виходячи із наявних проблем («внутрішнє» та «зовнішнє» переміщення економічно активного населення, задіяного в промисловості; невідповідність освітнього процесу потребам галузі; втрати на фронті; зростання звичайного та поширення прихованого безробіття; втрата кваліфікації через відсутність роботи чи призупинення трудових відносин) оговорювались наступні напрями збереження і примноження кадрового забезпечення промисловості: (1) визначення цільової структури економіки країни та промисловості; (2) інструменти підвищення зацікавленості працевлаштування у промисловості; (3) удосконалення системи підготовки кадрів (дуальна система тощо); (4) урахування регіонального аспекту при формуванні промислової політики; (5) розумна міграційна політика для залучення трудових ресурсів необхідної кількості та якості тощо.

У роботі семінару за змішаним форматом (on- та offline) взяли участь 35 науковців, зокрема докторанти та аспіранти інституту. В дискусії взяли активну участь співробітники Інституту, які предметно досліджують питання соціально-трудового розвитку, людського капіталу та трудового потенціалу, цифровізації  – д.е.н. В.П. Антонюк, к.е.н. Л.Л. Шамілева, д.е.н. Н.А.Азьмук, к.е.н. І.М.Новак. Також  обговорювали означені питання семінару академік НАН України О.І. Амоша, член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, доктори економічних наук  О.С. Вишневський,  Д.Ю. Череватський, В.І. Ляшенко, Ю.М. Харазішвілі, М.В.Мельникова, кандидати економічних наук О.В. Лях, О.А. Богуцька, А.І. Землянкін, О.С.Сердюк та інші співробітники інституту.