ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція "Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів"

ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція “Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів”

26 жовтня 2018 року на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів». ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція "Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів"Організаторами заходу виступили Центр проблем імплементації європейського соціального права, кафедра трудового права та права соціального забезпечення, Рада молодих вчених юридичного факультету.
Питання, присвячені встановленню соціальної безпеки сьогодні є актуальними та нагальними в Україні, виходять за межі наукових досліджень лише вчених-правників. Саме тому, в цьому році конференція дійсно стала міждисциплінарною, участь у ній взяли, наряду з науковцями та практиками в галузі юриспруденції, також науковці в сфері економіки та державного управління. 
ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція "Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів"Інтерес до обговорення питань соціальної безпеки в контексті євроінтеграції виявили і представники органів публічної влади. Так, участь в конференції взяли Роман Тарасович Чернега – Голова Державної служби України з питань праці, Ольга Ігорівна Дубовик – державний експерт експертної групи з питань євроінтеграції Міністерства соціальної політики України, Роман Михайлович Орищенко– радних Голови Верховної Ради України, Віктор Леонтійович Костюк – заступник завідувача відділу Апарату Верховної Ради України, представники Державної служби зайнятості України.
ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція "Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів"На відкритті конференції з вітальним словом до учасників, окрім представників названих вище структур, звернулись декан юридичного факультету Іван Сергійович Гриценко, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення, директор Центру проблем імплементації європейського соціального права Микола Іванович Іншин, заступник декана юридичного факультету Максим Петрович Куцевич, перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України Дмитро Володимирович Журавльов, начальник правового управління Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду України Михайло Миколайович Шумило. Обрання тематики конференції, як зазначав фактично кожен із доповідачів, актуальна та важлива, оскільки пов’язана із необхідністю обрання вектору соціальної безпеки як основи державної політики.

ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція "Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів"У конференції прийняли участь заст. директора інституту, д.е.н. Новікова Ольга Федорівна та докторант Сидорчук Ористлава Григорівна з доповіддю на тему: «Концептуальні та правові засади регулювання соціальної безпеки в Україні».

Пленарне засідання конференції було присвячено обговоренню концептуальних питань у сфері соціальної безпеки: понятійного апарату, правового регулювання соціальної безпеки в Україні та світі, базових елементів соціальної безпеки тощо. Друга частина конференції була присвячена обговоренню питань реформування трудового та соціального законодавства в контексті встановлення соціальної безпеки. Особливо активне обговорення серед учасників викликали питання перспектив прийняття проекту Трудового кодексу України, напрямів імплементації Угоди про асоціацію з ЄС в частині регламентації трудових відносин, концепції гідної праці, вдосконалення соціально-забезпечувального законодавства, порівняльного аналізу споживчого кошика українця та європейця, новацій у праві на інклюзивну освіту тощо. В роботі секційних засіданнь взяли участь співробітники інституту – к.с.н., доц. Панькова О.В., к.е.н. Шастун А.Д.