Інтеграція науки та освіти для розвитку українського освітньо-наукового простору

Інтеграція науки та освіти для розвитку українського освітньо-наукового простору

Представники керівництва Інституту разом з науковими співробітниками відділу економічних проблем соціальної політики в межах реалізації договору про співробітництво між ІЕП НАН України та Луцьким національним технічним університетом (ЛНТУ) провели он-лайн лекції для аспіратів, магістрів та студентів. Мета – інтеграція науки та освіти для розвитку українського освітньо-наукового простору.

Протягом 19-21 лютого 2024 року фахівцями ІЕП НАН України було проведено он-лайн лекції для аспірантів ІЕП НАНУ,  магістрів, студентів-економістів ЛНТУ та інших освітніх закладів. Заходи об’єднали наукову академічну та освітянську спільноту. Доповідачами виступили заступник директора з наукової роботи ІЕП НАН України д.е.н., проф. Новікова Ольга Федорівна з доповіддю на тему: «Стратегічні пріоритети подолання загроз національній безпеці у трудовій сфері на засадах стійкості в умовах повоєнної розбудови». В лекційній доповіді було розкрито такі питання:

 1. Загрози, ризики, небезпеки у трудовій сфері довоєнного періоду, що посилились в умовах воєнного стану
 2. Новітні загрози у вітчизняній сфері праці, що виникли під час повномасштабної збройної агресії
 3. Сутність понять «резильєнтність» (стійкість) людини праці та соціально-трудової сфери
 4. Стратегічні напрями подолання загроз у трудові сфері на засадах стійкості (резильєнтності)
 5. Науково-прикладні напрацювання фахівців ІЕП НАН України щодо подолання загроз національній безпеці у трудовій сфері на засадах стійкості.

Касперович Олександр Юрійович – молодш. наук. співробітник відділу економічних проблем соціальної політики ІЕП НАН України виступив з лекційною доповіддю на тему: «Особливості системи соціально-трудових відносин в умовах цифровізації та поширення платформної зайнятості», в якій розкрив такі питання:

 1. Порівняння особливостей традиційних соціально-трудових відносин та соціально-трудових відносин, що виникають в мережевому (платформному) сегменті зайнятості.
 2. Аналіз проблем та викликів, які генерує поширення мережевої (платформної) зайнятості для традиційних механізмів регуляції розвитку соціально-трудової сфери.
 3. Аналіз та порівняння специфіки двох основних видів існуючих мережевих (цифрових) трудових платформ.
 4. Позитивні наслідки розвитку мережевої (цифрової) зайнятості в контексті подолання безробіття та виникнення додаткових засобів залучення трудових ресурсів до соціально-економічного розвитку.
 5. Основні напрями діяльності щодо залучення потенціалу мережевої (платформної) зайнятості до процесів подолання безробіття в умовах війни та подальшої повоєнної відбудови.

Панькова Оксана Володимирівна – канд.соц.н., доцент, пров. наук. співробітник ІЕП НАН України виступила з лекційною доповіддю на тему: «Оцінка рівня економічної інтегрованості ВПО у приймаючі громади: результати соціальної експертизи». В лекції було розкрито такі питання:

 1. Досвід масового внутрішнього переміщення українського населення в новітній історії
 2. Про наявне інформаційне забезпечення (кількісні та  якісні показники щодо ВПО в Україні).  Портрет внутрішньо переміщених осіб (ВПО) України
 3. Про експертне дослідження актуальних потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО), очікувань щодо соціального захисту та можливостей його забезпечення
 4. Оцінка економічної інтегрованості: результати соціальної експертизи
 5. Про зміни у системі соціальних виплат ВПО та їх можливі наслідки
 6. Пріоритетні економічні заходи, що спрямовані на задоволення потреб та інтеграцію ВПО у приймаючі громади
 7. Наукові напрацювання фахівців ІЕП НАН України щодо проблематики ВПО.

Доповіді й лекційні матеріали фахівців Інституту були сприйняті з великим інтересом, після їх завершення відбулися обговорення та плідні дискусії.

Детальніше