Колективна монографія “Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання”

Колективна монографія “Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання”

У світ вийшла колективна монографія співробітників відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України “Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання” за науковою редакцією д.е.н., професора Н.Ю. Брюховецької та д.е.н., проф. І.П. Булєєв. До авторського колективу також увійшли к.е.н. О.А. Чорна, к.е.н. Л.В. Іваненко, к.е.н., доц. Т.Ю. Коритько, к.е.н. О.А. Богуцька, к.е.н. І.В. Бриль, к.е.н. О.В. Черних, Я.С. Брюховецький, Ю.І. Піменова.

         Результатом дослідження стали розроблені концептуальні підходи до встановлення зв’язку суспільного поділу праці та інтелектуалізації виробництва в умовах індустріального капіталізму та переходу до інклюзивного. Також запропонована концепція стимулювання інтелектуалізації промислових підприємств реального сектору економіки. Авторами узагальнено та систематизовано підходи до визначення рівня інтелектуалізації підприємств; обґрунтовано сукупність показників оцінювання готовності підприємств до розвитку інтелектуалізації в напрямі Індустрії 4.0. Дослідниками обґрунтовано гіпотезу формування інтегрального коефіцієнта інтелектуалізації виробництва, визначено його сутність і зміст. Разом з тим автори визначили і запропонували пріоритетні напрями поглиблення інтелектуалізації промислових підприємств: розвиток людського капіталу; трансформацію національних виробництв в інтелектуальні з використанням досягнень третьої та четвертої промислових революцій.

         Монографію підготовлено за результатами виконання НДР „Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки” (державний реєстраційний номер 0118U004441, IV кв. 2018 р. – IІІ кв.2021р.).

         Для науковців, фахівців підприємств, менеджерів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. З повним текстом монографії можна ознайомитися за посиланням .