Міжнародна логістична діяльність у структурі зовнішньої торгівлі України: бар’єри, загрози та виклики

Міжнародна логістична діяльність у структурі зовнішньої торгівлі України: бар’єри, загрози та виклики

13 жовтня 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методичний семінар, на якому було заслухано доповідь «Міжнародна логістична діяльність у структурі зовнішньої торгівлі України: бар’єри, загрози та виклики», яку підготовлено аспіранткою Тетяною Сербіною (науковий керівник: чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. Іванов С.В.).

Дане дослідження проведено у рамках виконання науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» (номер держреєстрації 0121U114107, 01 жовтня 2021 р. – 30 вересня 2024 р.), підтема «г» «Кластерна складова сталого розвитку економічних районів України в контексті реалізації стратегій смарт-спеціалізації», яка виконується під керівництвом доктора економічних наук, професора Ляшенка В.І. та кандидата економічних наук Трушкіної Н.В.

У доповіді зроблено особливий акцент на актуалізації проблем організації міжнародної логістичної діяльності підприємств і необхідності їх вирішення у контексті відновлення національної економіки України в умовах глобальної трансформації з урахуванням наслідків російської агресії.

Доповідачкою висвітлено результати, які отримано на підставі узагальнення та систематизації теоретичних підходів до визначення понять «зовнішньоекономічна діяльність» і «міжнародна логістика».  У доповіді було наголошено, що виконаний статистичний аналіз динаміки основних показників розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні у довоєнний період дозволив виявити головні бар’єри, які стримують організацію міжнародної логістичної діяльності субєктів господарювання. Визначено пріоритетні напрями організації міжнародної логістичної діяльності в умовах війни.

Змішаний формат організації роботи семінару дозволив забезпечити колективну участь більш ніж 25 науковців з подальшим обговоренням проблеми. Виникла жвава наукова дискусія, у якій взяли участь доктор економічних наук, академік НАН України Амоша О.І., член-кореспондент НАН України Залознова Ю.С., доктор економічних наук Вишневський О.С., доктор економічних наук Ляшенко В.І., доктор економічних наук Мельникова М.В., кандидат економічних наук Богуцька О.А., кандидат економічних наук Шамілева Л.Л., кандидат економічних наук Трушкіна Н.В. та інші учасники семінару.