Міжвідомча науково-практична конференція “Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії”

Міжвідомча науково-практична конференція “Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії”

23 червня 2017 р. за сприянням Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної академії правових наук України, Національної академії внутрішніх справ, Громадської організації “Всеукраїнська асоціація кримінального права”, інформаційно-аналітичного журналу “Економіка. Фінанси. Право.” відбулася Міжвідомча науково-практична конференція “Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії”.

Серед головних доповідачів були:

Курячій Максим Павлович – . голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності податкових органів та запобігання правопорушенням на митниці Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат України. – Основні чинники тінізації економічної діяльності в Україні;

Варналій Захарій Степанович, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор. – Тіньова економіка в системі інституціональних загроз економічній безпеці України;

Мазур Ірина Іванівна, завідувач кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор. – Механізм взаємодії тіньового бізнесу з тіньовою політикою;

Міжвідомча науково-практична конференція “Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії”

Харазішвілі Юрій Михайлович, головний науковий  співробітник Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник. – Тіньова економіка України як резерв її модернізації.

Презентація доповіді

Доповідь Харазішвілі Ю.М. присвячена дослідженню інтерпретації показника тіньової економіки на офіційний ВВП України, визначенню зовнішньої та внутрішньої тіньової складової офіційного ВВП (ВРП, ВДВ) країни, регіонів та основних видів економічної діяльності.
Розглядається метод оцінення тіньової економічної діяльності (метод “соціальної справедливості”), якій дає відповіді на поставлені питання, є універсальним для застосування на рівні країни, основних видів економічної діяльності та регіонів, а за функціональними можливостями та універсальністю перевішує всі існуючі методи разом взяти. Доведена гіпотеза про існування оберненої залежності між часткою оплати праці у випуску та рівнем тінізації економіки, що є основою для визначення обсягів тіньового ВВП, тіньової зайнятості, тіньової заробітної плати та інших тіньових показників.
Запропонована інтерпретація показника тіньової економіки констатує той факт, що існують дві частини тіньового ВВП (ВДВ, ВРП) – перша, яка не враховується Держстатом України та є додатком до офіційного ВВП через штучне збільшення проміжного споживання; друга – створена тіньовою оплатою праці через мультиплікатор споживання та є частиною офіційного ВВП. Тому треба боротися не з тіньовою частиною офіційного ВВП, яка є рятувальним кругом для бідної частини працюючого населення, а з його зовнішньою неврахованою частиною. Проведено розрахунки зовнішньої та внутрішньої складових офіційного ВВП (ВДВ,ВРП) на рівні країни, регіонів та основних видів економічної діяльності, показано ефект детінізації економіки через збільшення частки оплати праці у випуску за рахунок неврахованої Держстатом України частини тіньового ВВП.
Таким чином, наближення до правильному перерозподілу доходів між працею та капіталом може привести до зменшення тіньових доходів, збільшення рівня оплати праці у випуску, заробітних плат, внутрішнього споживання, інвестицій та, як наслідок, до збільшення ВВП.
Тому, тіньова економіка може бути дуже важливим резервом для модернізації та економічного зростання України та її регіонів.