Перемога у Х Міжнародному франко-українському конкурсі досліджень молодих науковців в сфері публічного управління пам’яті Ольги Балакірєвої

Перемога у Х Міжнародному франко-українському конкурсі досліджень молодих науковців в сфері публічного управління пам’яті Ольги Балакірєвої

За підсумками Х Міжнародного конкурсу досліджень молодих науковців в сфері публічного управління пам’яті Ольги Балакірєвої, що відбувся під патронатом Університету Сорбонни, наукове дослідження старшого наукового співробітника сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Інституту економіки промисловості НАН України д.е.н., доц. Віталія Омельяненка посіло І місце.
Дослідження присвячене аналізу особливостей побудови інституційно-інноваційних проєктів в рамках нової концепції ресурсів розвитку територій на основі архетипного підходу та розроблення практичних рекомендацій з їх реалізації на прикладі Сумського регіону. Дослідження виконане в рамках науково-дослідної теми «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» Інституту економіки промисловості НАН України, що виконується під керівництвом д.е.н., проф. В.І. Ляшенкад.е.н. І.Ю. Підоричевої
 
Розвиток різних форм співпраці (у тому числі міжнародної) з державними структурами національного рівня, неурядовими та громадськими організаціями, установами й організаціями системи вищої освіти для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів фундаментальних, прикладних досліджень і розробок є одним з основних завдань Інституту економіки промисловості НАН України. З основними напрямами діяльності Інституту економіки промисловості НАН можна ознайомитись за посиланням.