Підвищення енергоефективності національної економіки через децентралізацію управління

Підвищення енергоефективності національної економіки через децентралізацію управління

Аналіз можливостей використання наявного вітчизняного потенціалу із залученням світового досвіду енергоспоживання на рівні громад, формування інтегрованої енергосистеми громад України, використання відновлювальних джерел енергії стали фокусом уваги групи науковців за участю докторантки Інституту економіки промисловості к.н.держ. упр. Бородіної О.А. Актуальність цієї тематики привернула увагу портала-агрегатора новин української науки «Вільна наука». І це невипадково, бо українська інтеграція до європейської енергосистеми ENTSO у лютому поточного року визначила підвищені вимоги щодо безальтернативності зеленої генерації з альтернативних джерел енергії.

Концептуальна модель генерації-споживання електроенергії, що була запропонована та математично формалізована у дослідженні, доводить можливість та необхідність поетапної реалізації комплексу з шести організаційно-економічних, інституційних та нормативно-правових заходів. Такий підхід в умовах повоєнного відновлення національного господарства значно підвищить ступінь впливу децентралізації на модернізацію економіки України через поширення руху енергокооперації і розвитку мікрогенерації на рівні громад.

Матеріали дослідження містять обґрунтований аналіз програм термо- та кліматичної модернізації, що слід проводити з урахуванням двох вимірів – регіонального та параметричного на базі європейських принципів та з урахуванням енергоефективності і енергоменеджменту у містах та громадах.

Із повним текстом статті можна ознайомитись за посиланням