Відбувся міждисциплінарний науково-методичний семінар

Податок на прибуток підприємств в умовах цифровізації: виклики та основні альтернативи

1 грудня 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методичний семінар, на якому було заслухано й обговорено доповідь аспірантки Ольги Кувалдіної на тему «Податок на прибуток підприємств в умовах цифровізації: виклики та основні альтернативи» (науковий керівник: к.е.н., с.н.с. Гаркушенко О.М.).

Доповідачкою було розкрито проблеми оподаткування податком на прибуток підприємств в умовах цифровізації та глобалізації, зокрема переміщення прибутків, мінімізації чи ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, а також потенційні напрями реформування системи оподаткування податком на прибуток підприємств. Оскільки податок на прибуток підприємств у сучасних умовах має певні недоліки, існує імовірність того, що в майбутньому його буде замінено альтернативним – податком на виведений капітал або податком на грошові потоки у місці призначення.

У доповіді зроблено акцент на особливостях імплементації заходів, передбачених планом BEPS (зокрема – заходів, спрямовані на більш рівномірне оподаткування прибутку підприємств великих корпорацій між країнами їхньої реєстрації та фактичного отримання прибутку), а також розвиток систем міжнародного обміну податковою та митною інформацією.

З роботами доповідачки по даній темі можна ознайомитися за посиланнями: 1, 2.

Змішаний формат організації роботи семінару дозволив забезпечити колективну участь більш ніж 20 науковців з подальшим обговоренням проблеми. В дискусії активну участь прийняли доктори економічних наук Мельнікова М.В., Новікова О.Ф., Шевцова Г.З., Вишневський О.С. (керівник семінару), кандидати економічних наук Лях О.В. та Богуцька О.А. та інші учасники семінару.

За результатами обговорення були визначені перспективні напрями проведення подальших досліджень, включаючи оподаткування доданої вартості та прибутків, які виникають через поширення феномену «цифрової» праці на цифрових платформах.