Відбулися захисти дисертаційних робіт Д.Ю. Череватського та І. М. Коваля

Відбулися захисти дисертаційних робіт Д.Ю. Череватського та І. М. Коваля

5 березня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбулися захисти дисертаційних робіт:

Д.Ю. Череватського на тему «Гетерархії як форма розвитку вугільних підприємств у сучасних умовах», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

І. М. Коваля на тему «Організаційно-економічні форми підприємництва в креативних видах діяльності (на прикладі сучасного репертуарного театру)», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вітаємо колег з успішним захистом!