Відродження та розвиток промисловості України

Відродження та розвиток промисловості України

23 лютого 2023 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося засідання міждисциплінарного науково-методичного семінару під керівництвом д.е.н. О.С. Вишневського, на якому було розглянуто доповідь на тему «Відродження та розвиток промисловості України (концепція, методологічний аспект)», підготовлену д.е.н. І.П. Булєєвим та д.е.н. Н.Ю. Брюховецькою.

В доповіді було розглянуто сучасні економічні моделі (неоліберальна, планово-директивна, конвергентна «змішана економіка», інтегральний господарський уклад, інклюзивний капіталізм). Визначено хронологію змін економічної моделі України (планово-директивна, перехідна, гібридна) та окреслено ознаки перспективної моделі, яка базується на працях П. Сорокіна, Дж. Гелбрейта, П. Самуельсона, а також теорії інклюзивного капіталізму. Відродження та розвиток промисловості України пропонується проводити виходячи одночасно як із чинних реалій, так й перспективної моделі економічного устрою.

У роботі семінару за змішаним форматом взяли участь 38 науковців, включно з докторантами та аспірантами інституту. В дискусії приймали активну участь академік НАН України О.І. Амоша, член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, доктори економічних наук І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька, В.П. Антонюк, О.С. Вишневський, Д.Ю. Череватський, В.І. Ляшенко, Ю.М. Харазішвілі, кандидати економічних наук О.В. Лях, О.А. Богуцька, А.І. Землянкін, та інші учасники семінару.