Війна як фактор потрясінь і трансформацій у вищій освіті: досвід України

Війна як фактор потрясінь і трансформацій у вищій освіті: досвід України

 

Результати дослідження д.е.н., проф. Валентини Антонюк «Perspective Chapter: The War as a Factor of Upheavals and Transformations in Higher Education – Experience of Ukraine» опубліковані в монографії «Higher Education – Reflections From the Field – Volume 1».

В роботі представлено аналіз викликів системі освіти в умовах збройних конфліктів у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних авторів. Представлено загальну характеристику вищої освіти України у передвоєнний період. Істотну увагу зосереджено на огляді впливу війни на систему вищої освіти України, де виділяються два етапи: перший – наслідки збройного конфлікту 2014-2021 років для вищої освіти в Україні та особливості примусового переміщення університетів; друге – ризики та втрати вищих навчальних закладів України в умовах війни 2022 року. Це проблеми безпеки та збереження інфраструктури, людських ресурсів та студентського складу закладів вищої освіти. Висвітлено зміну організаційних форм та методів навчання у сучасних умовах для забезпечення навчального процесу, а також важливість використання цифрових технологій, інноваційних підходів та міжнародного співробітництва для збереження вищої освіти. Автором систематизовано насущні та довгострокові негативні наслідки війни для вищої освіти України та зроблено висновок про те, що освітні трансформації, спричинені війною, сприяють формуванню нових векторів повоєнних реформ та розвиток української системи вищої освіти.