Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів та аспірантів «Інновації для відновлення України: погляд молоді»

Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів та аспірантів «Інновації для відновлення України: погляд молоді»

За підтримки Інституту економіки промисловості НАН України проведено Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів та аспірантів «Інновації для відновлення України: погляд молоді»

В межах реалізації міжнародного освітньо-наукового проєкту «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level» за підтримки Туринського політехнічного університету (Італія) та Інституту економіки промисловості НАН України у липні – листопаді 2022 р. проведено Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів та аспірантів «Інновації для відновлення України: погляд молоді».

Оргкомітет конкурсу очолив старший науковий співробітник сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., доцент Віталій Омельяненко. До експертної комісії з рецензування робіт учасників було включено завідувачку сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н. Ірину Підоричеву
Конкурс мав на меті залучити молодь до розробки ідей, що здатні змістовно доповнити План відновлення України. Варто відзначити високий інтерес до конкурсу (було подано 45 робіт з 32 закладів вищої освіти та наукових установ України) й оригінальність ідей та пропозицій учасників. За результатами конкурсу буде підготовлено рекомендації до органів влади.

Переможцями конкурсу стали: 
Вернігорова Наталія
ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
Розвиток природного потенціалу узбережжя Одещини як фактор економічного добробуту і безпеки населення

Дзікевич Анна
Київський національний університет технологій та дизайну
Розробка світлодизайну спеціалізованого приміщення для дітей із використанням інноваційних технологій

Деркач Катерина
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Інноваційна платформа для розвитку м’яких навичок інфомедійної грамотності в умовах воєнного та післявоєнного стану

Бoднap Oкcaнa
Львiвcький нaцioнaльний унiвepcитeт iмені Iвaнa Фpaнкa
Iннoвaцiйнi вaжeлi пiдтpимки i poзвитку мaлoгo тa cepeдньoгo бiзнecу в умoвах пocтвoєннoї eкoнoмiки

 
Розвиток різних форм співпраці (у тому числі міжнародної) з державними структурами національного рівня, неурядовими та громадськими організаціями, установами й організаціями системи вищої освіти для розв’язання складних наукових проблем, упровадження результатів фундаментальних, прикладних досліджень і розробок є одним з основних завдань Інституту економіки промисловості НАН України. З основними напрямами діяльності Інституту економіки промисловості НАН можна ознайомитись за посиланням.