Засідання відділів проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва та економічних проблем соціальної політики

Засідання відділів проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва та економічних проблем соціальної політики

Засідання відділів проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва та економічних проблем соціальної політики відбулося 16 лютого 2021 р. 

Порядок денний:

  1. Повідомлення про дисертаційну роботу на тему «Інституційно-еволюційна методологія формування інноваційної політики», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (науковий керівник: д.е.н., проф. О. В. Прокопенко).

Доповідав: к.е.н. В. А. Омельяненко

Рецензенти: д.е.н., проф. В. П. Антонюк

             д.е.н., проф. В. І. Ляшенко

             д.е.н., проф. О. Ф. Новікова

  1. Різне.

Доповідав: д.е.н., проф. В. І. Ляшенко