Back to the Future. Як депресивному промисловому регіону використати індустріальну спадщину на свою користь, зробивши ривок у майбутнє? І.Ю.Підоричева (2017 р.)

Back to the Future. Як депресивному промисловому регіону використати індустріальну спадщину на свою користь, зробивши ривок у майбутнє? // Дзеркало тижня. – № 18-19, травень.

зав. відділом, к.е.н. І.Ю. Підоричева

Переглянути