Соціальний капітал комунікацій на шляху становлення молодого вченого

Соціальний капітал комунікацій на шляху становлення молодого вченого

Цифрові технології змінили суспільство та комунікації. Вільний доступ до інформації в Інтернет формує думку: «якщо я знаю, де отримати інформацію, мені здається я все знаю». У молоді формується ілюзія отримання ґрунтовних знань.

Змінюється мотивація молоді до навчання та роботи. Про це докладно у статті молодшого наукового співробітника відділу проблем економіки підприємств Інституту Брюховецького Ярослава.

Спочатку небажання, а потім і неможливість зосередитись на складних завданнях, кліпове мислення формує поверхневе сприйняття світу, суспільства, самої людини. Вкрай необхідним стає набуття навичок аналізу і структуризації інформації, усвідомлення суті проблеми, формування абстрактного мислення.

Інститут має багаті та давні традиції з 1959 р., проведення фундаментальних і прикладних досліджень, підготовки наукових текстів. Широка видавнича діяльність (збірники наукових праць, монографії, ЗМІ, науково-практичний журнал «Економіка промисловості», Вісник економічної науки України, Економічний вісник Донбасу віддзеркалює наукові результати та перспективні напрями досліджень. Авторитетні керівники наукових шкіл (наприклад) націлені на розвиток у здобувачів дослідницьких компетенцій і формування наукової майстерності.

Цьому повною мірою сприяє наявність у програмі підготовки докторів філософії, гарантом якої є директор Інституту член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор Ю.С. Залознова, дисципліни «Організація та методика науково-дослідної та педагогічної діяльності», якою передбачено опанування методів наукових досліджень, підготовки дисертації та матеріалів до друку. Одночасно курс, розроблений д.е.н., професором Н.Ю. Брюховецькою, містить заходи побудови стратегії і тактики комунікацій – соціального капіталу, так необхідного молодому вченому сучасності.