Управління промислових підприємств та виклики цифровізації

Управління промислових підприємств та виклики цифровізації

14 липня 2023 року у відділі проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України відбувся науково-практичний семінар, на якому були розглянуті питання трансформації управління промислових підприємств в умовах цифровізації економіки.

Ключові питання, які обговорювалися на семінарі, були пов’язані зі зміною методів управління діяльністю підприємств під впливом цифрових трансформацій в суспільстві та економіці. Дослідники поділилися своїм баченням щодо трансформації організаційної структури підприємств з огляду на особливості управління в умовах високої швидкості прийняття рішень та реакції на зміни. Зокрема, обговорювалися питання моделей управління при використанні ІКТ та штучного інтелекту, методики розрахунку та управління ризиками, економічної оцінки віддачі від проектів цифровізації на підприємствах, переходу від ієрархічної моделі управління до мережецентричної тощо.

В обговоренні взяли участь завідувач відділу доктор економічних наук, професор Наталя БРЮХОВЕЦЬКА, кандидати економічних наук Ольга Богуцька та Ірина Бриль, провідний економіст відділу Олександра Приходько та інші співробітники відділу.

Дослідження буде продовжено у напряму економіко-математичного моделювання задля пошуку тенденцій і закономірностей цифрових трансформацій   та їх застосування в управлінні підприємствами.