Tag: Academic Council

 • 23.12.2016

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Розгляд заключного звіту за темою НДР «Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації управління» Доповідає           д.е.н. Новікова О.Ф. Рецензенти         д.е.н. Ляшенко В.І., к.е.н. Лях О.В., к.е.н....

 • 15.12.2016

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Розгляд наукової доповіді «Щодо концесії на доопрацювання підготовлених запасів із наступним закриттям шахти» (автори к.т.н. Череватський Д.Ю., к.е.н. Сердюк О.С., Атабеков О.І.) Доповідає          к.е.н. Сердюк О.С. Рецензенти        д.е.н....

 • 23.11.2016

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  Розгляд наукової доповіді «Рекомендації щодо нормативно-правового та методичного забезпечення публічно-приватного партнерства в процесі впровадження великих інноваційних проектів у вугільній промисловості»  Доповідає          д.е.н. Драчук Ю.З. Рецензенти        д.е.н. Ляшенко В.І.,...

 • 21.09.2016

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  Розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад за відділами інституту Доповідає      к.е.н. Солдак М.О. Обговорення змісту науково-аналітичної доповіді «Промисловість України 2016: стан та перспективи розвитку» Доповідає    д.е.н. Булєєв І.П....

 • 05.09.2016

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Висунення кандидатур на посаду керівника інституту Доповідає   д.е.н. Новікова О.Ф.            Початок роботи вченої ради о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 2, зала засідань. Учений секретар...