List of Scientific Council members

1.Амоша О.І.акад. НАН України
2.Вишневський В.П.акад. НАН України
3.Залознова Ю.С.чл.-коресп. НАН України
4.Новікова О.Ф.д.е.н., проф.
5.Землянкін А.І.к.е.н., ст.н.с.
6.Солдак М.О.к.е.н., ст.н.с.
7.Антонюк В.П.д.е.н., проф.
8.Брюховецькая Н.Ю.д.е.н., проф.
9.Булєєв І.П.д.е.н., проф.  
10.Драчук Ю.З.д.е.н., проф.
11.Ляшенко В.І.д.е.н., проф.
12.Харазішвілі Ю.М.д.е.н., ст.н.с.
13.Богуцька О.А.к.е.н., ст.н.с.
14.Збаразська Л.О.к.е.н., ст.н.с.
15.Лях О.В.к.е.н., ст.н.с.
16.Панькова О.В.к.соц.н., ст.н.с.
17.Підоричева І.Ю.к.е.н., ст.н.с.
18.Чекіна В.Д.к.е.н., ст.н.с.
19.Череватський Д.Ю.к.т.н., ст.н.с.
20.Представник профспілки  (Вишневская Н.И.) 
21.Представник ради молодих вчених і фахівців  (Вишневский А.С.)к.е.н., ст.н.с.