21 грудня 2018 р. відбулося засідання вченої ради інституту

21 грудня 2018 р. відбулося засідання вченої ради інституту

21 грудня 2018 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Заключний звіт за НДР «Трансформаційний потенціал цифровізації економіки України» Скачати

Доповідав акад. НАНУ Вишневський В.П.
Рецензенти чл.-кор. НАНУ Залознова Ю.С.
д.е.н. Ляшенко В.В.,
к.т.н. Череватський Д.Ю.

2. Заключний звіт за НДР «Досягнення соціальної справедливості щодо вимушених переселенців» Звіт
21 грудня 2018 р. відбулося засідання вченої ради інститутуДоповідала д.е.н. Новікова О.Ф.
Рецензенти д.е.н. Драчук Ю.З.
к.е.н. Лях О.В.
к.е.н. Сердюк О.С.

3. Звіт про наукову діяльність інституту у 2018 році
Доповідала к.е.н. Солдак М.О.

4. Затвердження теми дисертаційного дослідження докторанта інституту
Доповідає к.е.н. Азьмук Н.А.

5. Різне