22.12.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Висунення кандидатів у члени-кореспонденти НАН України

     Доповідає        акад. НАН України Амоша О.І.

  1. Заключний звіт за темою НДР «Напрями і механізми розвитку смарт-промисловості»

    Доповідає        акад. НАН України Вишневський В.П. 

    Рецензенти      д.е.н. Харазішвілі Ю.М.,

                                к.т.н. Череватський Д.Ю.

Зміст          Реферат          Презентація

  1. Звіт про наукову діяльність інституту у 2017 році

     Доповідають   к.е.н. Солдак М.О.,  Презентація

     керівники тем НДР:

звіт за темою НДР «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю»  Презентація

звіт за темою НДР «Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління» Презентація

звіт за темою НДР «Активізація соціального і трудового потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання» Презентація

звіт Відділу фінансово-економічних проблемвикористання виробничого потенціалу та відділу економічних проблем розвитку промислового виробництва Презентація

звіт Відділу проблем перспективного розвитку ПЕК Презентація

  1. Різне

 Початок роботи вченої ради о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 2, зала засідань.

Учений секретар інституту
кандидат економічних наук                                                М.О. Солдак