6 листопада 2018 р. відбулось засідання вченої ради інституту

6 листопада 2018 р. відбулось засідання вченої ради інституту

6 листопада 2018 р. відбудулось засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Монографія «Загальна теорія стратегування: від парадигми до практики використання»

Доповідав        к.е.н. Вишневський О.С. 

Повний текст

Рецензенти      чл.-кор НАН України Залознова Ю.С.

д.е.н. Ляшенко В.І.

  1. Проміжний звіт про результати роботи відділу проблем економіки підприємств

Доповідала        д.е.н. Брюховецька Н.Ю.

  1. Затвердження тем дисертаційних робіт докторантів інституту
  2. Різне

6 листопада 2018 р. відбулось засідання вченої ради інституту6 листопада 2018 р. відбулось засідання вченої ради інституту

6 листопада 2018 р. відбулось засідання вченої ради інституту

6 листопада 2018 р. відбулось засідання вченої ради інституту