19.06.2018

  1. Висунення кандидатури чл.-кор. НАН України, д.е.н. Залознової Ю.С. на присудження вченого звання професора

Доповідає        акад. НАН України Амоша О.І.

  1. Науково-доповідна записка «Теоретичні положення формування «зеленої смарт» промисловості»

Доповідає        к.е.н. Заніздра М.Ю.  Анотація  Слайди

Рецензенти      к.е.н. Лях О.В., к.е.н. Гаркушенко О.М.

  1. Проміжні звіти про результати роботи відділів інституту

Доповідають  

акад. НАН України Вишневський В.П.

к.е.н. Збаразська Л.О.

к.т.н. Череватський Д.Ю.

  1. Різне

Початок роботи вченої ради о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 2, зала засідань.

Учений секретар інституту

кандидат економічних наук                 М.О. Солдак