28.12.2015

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд кандидатур для подання на присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Доповідає      акад. НАНУ Вишневський В.П.

2. Розгляд заключного звіту за проектом «Розробка системи оцінювання потреб національної економіки у первинних енергоресурсах з урахуванням фактору тіньової діяльності»  Реферат

Доповідає       акад. НАНУ Вишневський В.П.

Рецензенти    д.е.н. Драчук Ю.З.

                          к.е.н. Лях О.В.

                          к.е.н. Вишневський О.С.

3. Розгляд звіту за науковим проектом молодих вчених «Податкове стимулювання інноваційного розвитку промисловості України: еволюційний підхід» Реферат

Доповідає        к.е.н. Мазур Ю.О.

Рецензенти     д.е.н. Залознова Ю.С.

                           к.е.н. Гаркушенко О.М.

                           к.е.н. Нікіфорова В.А.

4. Розгляд звіту про наукову діяльність інституту у 2015 р.

Доповідає      к.е.н. Солдак М.О.

5. Різне.

Початок роботи вченої ради о 10.30.

Із матеріалами, які винесено на розгляд ученої ради, можна ознайомитися на сайті інституту.

Учений секретар інституту

кандидат економічних наук                                   М.О. Солдак