Фінанси суспільного сектору економіки – рекомендована література

Основна

 1. Куценко Т. Ф. Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 62-66. 
 2. Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання: монографія. К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2020. 440 с. 
 3. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. 304 с. 
 4. Мазаракі А. А., Чугунов І. Я., Павелко А. В., Канєва Т. В. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с. 
 5. Пасічний М. Д. Фінансова політика держави: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2019. 440 с. 
 6. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. / за ред. Т. І. Єфименко. К.: Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ; ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. 
 7. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. Теорія фінансів: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 576 с. 
 8. Carl C. Plehn. Introduction to Public Finance. London and New York. Macmillan. 1896. 
 9. Cournède B., Fournier J. M., Hoeller P. Public finance structure and inclusive growth. OECD. 2018. 
 10. Hindriks J., Gareth D. Intermediate public economics. 2nd ed. 2013. 
 11. Hyman D. N. Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, Tenth Edition. 
 12. Bahl R. Urban Public Finance in Developing Countries (World Bank Publication Series). Oxford University Press. 1992. 
 13. Hoeller P., Louppe M. O., Vergriete P. Fiscal Relations within the European Union. OECD Economics Department Working Papers No. 163. 

Інформаційні ресурси 

 1. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 
 2.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
 3.  The World Bank
 4. OECD. Global Revenue Statistics Database.