Кількісні методи дослідження соціально-економічних явищ та процесів – рекомендована література

Основна

 1. Саріогло В.Г. Мікродані у соціально-економічних дослідженнях. Нац. академія наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 296 с.
 2. Лібанова Е., Осауленко О., Черенько Л. Оцінка якості життя в Україні на основі суб’єктивних  показників добробуту: монографія. Warsaw. RSGlobal Sp.z O.O. 2020. 361 p.
 3. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 30 років незалежності: зб. наук. пр. Київ.: Інститут соціології НАН України, 2021. Вип. 8(22). 620 с.
 4. Росохата А.С., Ілляшенко Н.С. Застосування методів пізнання соціальноекономічних явищ у процесі прогнозування діяльності промислового підприємства 
 5. Яхно Т.П. Підходи до формування моделі соціально-економічного розвитку національної економіки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 4(132). С. 3–9. 
 6. Прийма С. С., Міщук Н. В. Методологія дослідження соціально-економічних процесів: історичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету № 36, 2021. 

Інформаційні ресурси

 1. Державна служба статистики України.
 2. Міністерство соціальної політики України.
 3. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
 4. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
 5.  The World Bank