ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Конкурентоспроможність національної економіки"

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність національної економіки”

5-6 жовтня 2017 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність національної економіки”, в якої прийняли участь співробітники нашого інституту:
д.е.н., проф. Антонюк Валентина Полікарпівна (секція “Соціоекономіка. Людський капітал та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності”),
д.е.н., проф. Драчук Юрій Захарович (секція “Трансформація корпоративного управління та формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств в умовах євроінтеграції. Сучасна економічна освіта в умовах національних та глобальних викликів”),
д.е.н., с.н.с. Харазішвілі Юрій Михайлович (секція “Соціоекономіка. Людський капітал та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності”).

Головна мета роботи конференції – аналіз сучасних теоретико-методичних та практичних проблем забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.

Тематика роботи конференції:
– Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку країни: загрози, проблеми, перспективи.
– Сучасні напрямки формування стратегічних конкурентних переваг підприємства.
– Економічна безпека держави та підприємства.
– Соціоекономіка. Людський, інтелектуальний та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності.
– Трансформація корпоративного управління та формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств в умовах євроінтеграції.

– Управління ринковою вартістю підприємств.
– Сучасна економічна освіта в умовах національних та глобальних викликів.

Презентація Антонюк В.П.

Презентація Харазішвілі Ю.М.

Доповідь Харазішвілі Ю.М.