Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»

Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»

16-17 листопада 2017 року співробітники відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України – головний науковий співробітник д.е.н., професор І.П. Булєєв, завідуюча відділом, д.е.н., професор Н.Ю. Брюховецька, взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» , присвяченої видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, та стали активними членами круглого столу «Конкурентоспроможність, інновації та економічне зростання».

Були представлені доповіді:

Булєєв І.П. Інтелектуалізація підприємств Україні: передумови та перспективи / І.П. Булєєв // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2017 року. – Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 309-313.;

Брюховецька Н.Ю., Іваненко Л.В. Активізація інтелектуальної праці підприємств високотехнологічних галузей / Н.Ю. Брюховецька, Л.В. Іваненко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2017 року. – Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 314-317.

В межах круглого столу Булєєв І.П. звернув увагу на необхідність детального вивчення основних положень концепції реформування оцінювання діяльності підприємств. Булєєвим І.П. було підкреслено. що перехід на оцінювання за прибутком, а не за натуральними показниками, стосувалося тих підприємств, які вже виконали план.
Брюховецька Н.Ю. підтримала позицію вченого секретаря Інституту магнетизму НАН України та МОН України к. ф-м. наук А.О. Хребтова про передбачуваність та прогнозованість виникнення інновацій, про доцільність використання в економічній політиці держави, зокрема при державному плануванні концепцій життєвого циклу інновацій та Національної економічної системи.