ІІ Форум громадської підтримки проєвропейських правових реформ

Навчання протягом життя: виклик чи потреба XXI сторіччя

5 листопада 2021 року співробітники сектору економічної соціології та соціальних комунікацій Інституту – к.с.н., доц., пров. наук. співр. Оксана Панькова та мол. наук. співр Олександр Касперович взяли участь як спікери у міжнародному заході «НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ: ВИКЛИК ЧИ ПОТРЕБА XXI СТОРІЧЧЯ», який спільно організували Бюро Міжнародної організації праці та Федерація профспілок України.

У межах панельної дискусії «Навчання дорослих: особливості, мотиви, методи»

Оксана Панькова презентувала доповідь “Компетентності сучасного працівника в умовах цифровізації економіки: потреби, запити, реалії” (презентація)

Олександр Касперович виступив з доповіддю “Профспілкові комунікації та навчання в умовах цифровізації економіки: виклики та перспективи

Програма
установчої конференції учасників
«Академії профспілкового лідерства»

«НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ:
ВИКЛИК ЧИ ПОТРЕБА XXI СТОРІЧЧЯ»

м. Київ
5 листопада 2021 року

10:30 – 11:00 Реєстрація учасників

11:00 – 11:20 Відкриття Установчої конференції
Модератор конференції: Ганна Філь, профспілкова тренерка, викладачка Академії праці, соціальних відносин та туризму

Вітальне слово:
Григорій Осовий, голова Федерації профспілок України
Сергіус Гловацкас, керівник відділу Європи і Центральної Азії Бюро МОП з питань діяльності трудящих (ZOOM)

11:20 – 12:20 Панельна дискусія
«Навчання дорослих: особливості, мотиви, методи»

Системне навчання – сильна профспілка
Спікер: Євген Драп’ятий, заступник Голови ФПУ
Особливості навчання дорослих людей
Спікер: Ганна Добровольська, перша проректорка Академії праці, соціальних відносин та туризму (ZOOM)

Мотивація до навчання – шляхи формування
Спікер: Світлана Задорожна, викладачка Навчально- методичного-центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області

Практика організації та проведення профспілкового навчання Спікер: Іванна Храпко, завідувачка відділу навчання,
інформаційного забезпечення та міжнародного співробітництва

2
Профспілки працівників державних установ України (ZOOM)

Неформальна освіта: європейський і український досвід
Спікер: Тетяна Семигіна, доктор політичних наук, професор Академії праці, соціальних відносин та туризму, член Національного агентства кваліфікацій

Компетентності сучасного працівника в умовах цифровізації економіки: потреби, запити, реалії
Спікер: Оксана Панькова, кандидат соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України

Профспілкові комунікації та навчання в умовах цифровізації економіки: виклики та перспективи
Спікер: Олександр Касперович, молодший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України

12:20 – 14:00 Панельна дискусія
«Онлайн-навчання – вимога сучасності»

Досвід Академії органайзингу Міжнародної конфедерації профспілок: онлайн та офлайн практики
Спікер: Года Невераускайте, радник Панєвропейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок (ZOOM)

Особливості проведення онлайн-навчання. Як зацікавити та втримати аудиторію?
Спікер: Віталій Копиш, начальник відділу освіти дорослих, тренер Підприємства “Навчально-методичного центру” Федерації профспілкових організацій Чернігівської області

Переваги та проблеми онлайн-навчання. Практика роботи Атомпрофспілки
Спікер: Павло Прудніков, заступник голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України

14:00 Завершення конференції
Обговорення організаційних питань щодо проведення навчання в
«Академії профспілкового лідерства»