Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці

Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці

17 грудня 2020 р. відбулася  Міжнародна науково-практична конференція «ОСВІТА, ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТІЙКІСТЬ РИНКІВ ПРАЦІ» (платформа Zoom), ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»  м. Київ

З доповідями виступили Ольга Новікова, заст. директора Інституту, д.е.н., проф.

Тема виступу:  «Стратегічні напрями підтримки стійкості ринку праці України в умовах пандемії COVID-19» (підготовка презентаційних матеріалів – к.соц.н., доц.., пров. наук.співр. Оксана Панькова)  

Олена Хандій, д.е.н., пров. наук. співр., тема виступу «Розвиток цифрових компетентностей: стан, проблеми, перспективи»

Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці