Розширюємо міжнародне співробітництво

Розширюємо міжнародне співробітництво

22 вересня 2022 року співробітники відділу проблем економіки підприємств ІЕП НАН України взяли участь в міжнародній онлайн-конференції XII Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów / “XII конференція банків і фінансів у Хожуві”. Програма тут.

В рамках роботи конференції співробітники інституту поділилися результатами, отриманими у процесі виконання НДР “Трансформація управління промислових підприємств в умовах цифровізації економіки” та теоретичними надбаннями економічних шкіл із впливу факторів розвитку економіки у вимушених умовах пандемії та воєнного стану, перерозподілу робочої сили, умов праці, виробництва на рівнях суспільства, держави, підприємств у світовому досвіді та в економіці України.

Д.е.н., проф. Булєєв Іван Петрович виступив з доповіддю “Нові моделі розвитку трансформаційних економік”, де окрім фундаментального дослідження (розгляду) сучасних теоретичних шкіл надано актуальні пропозиції з відродження та розвитку економіки країни, викладено авторське бачення деяких напрямів виходу економіки України із системної соціально-економічної кризи.

Цікавою була доповідь завідувачки відділу проблем економіки підприємств д.е.н., проф. Брюховецької Наталі Юхимівни, основною ідеєю котрої було відповісти на питання ‒ як почуває себе людина-працівник в умовах відсутності фізичної безпеки, вивчити мотиви працівників, що працюють віддалено, та відшукати способи активізації їх діяльності, аби зменшити рівень стресу та тривоги. Для цього узагальнено практичний досвід роботи відділу в умовах дистанційної роботи. Детально наведені переваги і недоліки цього виду праці, надано пропозиції та рекомендації з її удосконалення, суттєве місце відведено проблемам працівника та окресленню практичних рекомендацій щодо самоорганізації та здорової турботи про себе.

Також у конференції прийняли участь к.е.н. Коритько Т.Ю., к.е.н. Бриль І.В., к.е.н. Черних О.В., м.н.с. Брюховецький Я.С., м.н.с. Піменова Ю.І., пров. економіст Приходько О.В.

Захід проходив у дружній атмосфері. Участь у роботі конференції надала співробітникам відділу проблем економіки підприємств можливість обміну знаннями та підвищити власний фаховий рівень.