Участь співробітників Інституту економіки промисловості НАН України в Міжнародній науково-практичній конференції

Участь співробітників Інституту економіки промисловості НАН України в Міжнародній науково-практичній конференції

25-26 квітня 2017 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки», соорганізатором якої став Інститут економіки промисловості НАН України. Крім вітчизняних науковців, в роботі конференції взяли участь представники зарубіжної науки з Молдови, Польщі, Литви, Білорусі, Росії та Нідерландів. На урочистому відкритті конференції її учасників привітали: Лук’яненко Д.Г., ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Лібанова Е.М., директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України; Дроздик О.В., голова підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; Чернишев І., віце-президент Green Jobs and Sustainable Development International Сentre; Рудаков О.Г., член правління Український союз промисловців та підприємців тощо. На пленарному засідання конференції виступила співробітник Інститут економіки промисловості НАН України Антонюк В.П., д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу економічних проблем соціального розвитку із доповіддю «Ринок праці індустріального сектору економіки України, його проблеми в контексті інноваційного розвитку та гідної праці». Співробітники Інституту економіки промисловості НАН України взяли участь в роботі секцій конференції:

Секція «Трудові доходи як компонента гідної праці: політика та механізм її реалізації»: Антонюк В.П., д.е.н., професор, Шамілєва Л.Л., к.е.н., провідний науковий співробітник із доповіддю: «Пріоритети соціальної політики у забезпеченні гідної оплати праці»;

Секція «Соціально-трудові відносини зайнятості та гідна праця: сучасні тенденції, виклики, нова модель розвитку»: Щетініна Л.В., к.е.н., доцент із доповіддю: «Наслідки нелегальної зайнятості населення в Україні»;

Секція «Соціальна відповідальність і гідна праця: пріоритети та інноваційні технології забезпечення»: Новікова О.Ф., д.е.н., професор, заступник директора Інститут економіки промисловості НАН України; Сидорчук О.Г., к. держ. управління, докторант із доповіддю: «Соціальна безпека та відповідальність як умова забезпечення гідної праці»; Залознова Ю.С., д.е.н., заступник директора Інститут економіки промисловості НАН України, Шастун А.Д., к.е.н., провідний економіст із доповіддю: «Програми формування гідної праці МОП України і соціальна відповідальність суб’єктів партнерства за їх змістовне наповнення»; Банніков П.О., аспірант із доповіддю: «Внутрішні та зовнішні соціальні ресурси підприємства: приклад ТОВ. «Чіпси-люкс».

Доповіді учасників конференції опубліковано у формі тез у збірнику матеріалів конференції. Проведенню конференції присвячено наукове видання: Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія / [А.М.Колот, В.М.Данюк, О.О.Герасименко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2017. У підготовці монографії також взяли участь співробітники Інституту економіки промисловості НАН України: Новікова О.Ф., д.е.н., професор, Шастун А.Д., к.е.н., провідний економіст – п.1.7. «Гідна праця в системі цілей сталого розвитку»; Антонюк В.П., д.е.н., професор – п.3.5. «Проблеми оплати праці у промисловості в концепції гідної праці»; Щетініна Л.В., к.е.н., доцент – п.2.3. «Інституціональні причини дефіциту гідної праці у сфері зайнятості».