Участь вчених Інституту у заходах Програми  ЄС Еразмус+

Участь вчених Інституту у заходах Програми  ЄС Еразмус+

В рамках Проєкту програми ЄС Еразмус+ за темою «Implementation of European Union mechanisms for combating modern challenges and threats» на базі Сумського державного університету (СумДУ) 28-29 лютого відбулася II Міжнародна науково-практична конференція”Механізми протидії сучасним викликам і загрозам: досвід ЄС для України”.

На конференції обговорювалися доповіді щодо використання в ЄС механізмів протидії економічним, екологічним, геополітичним, соціальним і технологічним ризикам, а також застосування інструментів ЄС для забезпечення сталості, безпеки та цифрової трансформації економіки.

Спікерами та учасниками обговорювали механізми ЄС для сприяння процесу відбудови, відновлення та реконструкції України, а також соціальні та економічні аспекти структурних змін в напрямку біоекономіки та стійких економічних систем.

Інститут економіки промисловості НАНУ взяв активну участь у проведенні заходу. Так, ґрунтовну доповідь на актуальну тему “Інфраструктурне забезпечення екологічної безпеки : досвід ЄС для України” представив д.е.н. Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, підготовлену разом із Оленою ОМЕЛЬЯНЕНКО. У дебатах приймали активну участь к.н. держ.упр. Оксана БОРОДІНА та аспірантка Діана ЧЕРНУХ. Так, науковцями Інституту була запропонована до обговорення проблематика «зеленого» енергетичного переходу, декарбонізації та розвитку альтернативних джерел енергії як інвестиційних маяків повоєнного розвитку України.

Окрім того, увагу викликали тези, підготовлені вченими Інституту д.е.н. Вячеслав ЛЯШЕНКО та д.е.н. Ірина ПІДОРИЧЕВОЇ.

За підсумками проведення конференції визначено напрями подальшої конструктивної співпраці наукової спільноти України, а також планується видання та розміщення у репозитарії СумДУ електронної збірки матеріалів конференції.