Обговорення матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

Обговорення матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

Організаторами XIV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, яка проходить з 6 квітня 2023 року у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за участю в організації Інституту економіки промисловості НАН України, на базі платформи OpenConferenceSystems розміщено збірник наукових праць учасників заходу. Інститут економіки промисловості НАН України запрошує колег до обговорення матеріалів конференції, яке буде тривати до 30 квітня 2023 року.

Оночасно пропонуємо ознайомитись з вихідними даними міжнародного електронного видання збірки тез за матеріалами конференції:

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції 6-7 квітня 2023 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. Укр. мова, англ. мова. – [Електронний ресурс]

На конференції представлено доповіді науковців вищих навчальних закладів та наукових організацій, в яких розглянуто питання розробки та використання економіко-математичних методів та моделей для оптимізації та розподілу ресурсів, прийняття управлінських рішень у сферах економіки, виробництва, фінансів, техніки та технології, освіти, нерухомості та ін.

Розглядаються процедури пошуку та прийняття оптимальних рішень у системах підтримки прийняття рішень. Обговорюється необхідність використання інформаційних технологій, що забезпечують необхідний рівень ефективності, надійності та якості функціонування соціально-економічних систем.