Державна та регіональна підтримка промислового виробництва

Державна та регіональна підтримка промислового виробництва

12 грудня 2017 р. директор інституту, академік НАН України О.І. Амоша, к.е.н. О.В. Лях, к.е.н. М.О. Солдак взяли участь у круглому столі з фахівцями України щодо питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок на тему:«Міжнародний досвід державної та регіональної підтримки промислового виробництва: рекомендації для Києва» (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»).

В рамках панельної дискусії з підтримки промислового виробництва в Україні виступили: к.е.н. О.В. Лях з науковою доповіддю «Досвід реструктуризації економіки промислових міст (США, Англія, Германія)» та к.е.н. М.О. Солдак з науковою доповіддю «Світовий досвід ревіталізації постіндустріальних територій».

Під час заходу було проведено панельні дискусії на тему підтримки національного товаровиробника, вдосконалення інституту публічних закупівель, сучасного стану та перспектив розвитку індустріальних парків. Виділено основні напрями надання допомоги промисловим підприємствам м. Києва у підготовці до роботи в умовах асоціації з ЄС та імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінки відповідності країн ЄС.

У роботі заходу взяли участь представники Київської міської державної адміністрації, президент Українського союзу промисловців і підприємців, представники ТПП України, бізнесу, вчені НАН України.