Співпраця ІЕП НАН України з фундацією «Інститут розвитку міжнародної співпраці», Польща та ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Співпраця ІЕП НАН України з фундацією «Інститут розвитку міжнародної співпраці», Польща та ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

21 вересня 2017 Університет імені Альфреда Нобеля зустрічав гостей з Польщі та Інституту економіки промисловості НАН України. Президент Університету імені Альфреда Нобеля Холод Борис Іванович привітав гостей. 
В рамках зустрічі підписаний Меморандум про створення Інституту моделювання стратегій та сценаріїв регіонального розвитку Університету імені Альфреда Нобеля за участю Інституту економіки промисловості НАН України. Метою створення і діяльності Інституту є комплексне дослідження фундаментальних та прикладних проблем сучасного соціально-економічного розвитку України та її регіонів в умовах глобальної модернізації та децентралізації управління економікою.
В ході зустрічі обговорені питання науково-дослідної співпраці, зокрема розвитку міжнародних академічних та наукових програм, участі у семінарах та конференціях. Підписано угоду про взаємну співпрацю у сфері освіти та науки між фундацією «Інститут розвитку міжнародної співпраці» м. Познань, Польща та ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

Наприкінці зустрічі були підведені підсумки та обговорені перспективи щодо подальшої співпраці.

Учасники від ІЕП НАН України:

 • Амоша Олександр Іванович – академік НАНУ, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту економіки промисловості НАН України;
 • Ляшенко В’ячеслав Іванович – доктор економічних наук, керівник Дніпровського відділення ІЕП НАН України;
 • Прокопенко Роман Васильович – кандидат екномічних наук, провідний науковий співробітник Дніпровського відділення ІЕП НАН України;
 • Осадча Наталья Вікторівна – доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Дніпровського відділення ІЕП НАН України.
Учасники від Польщі:
 • Божена Каміньська, депутат Сейму Республіки Польщі, співголова Польсько-української парламентської групи Сейму Республіки Польщі, почесний професор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 • Казимеж Пайонк, габілітований доктор економічних наук, проф. Державного економічного університету в Познані (Польща), почесний професор ДВНЗ «Університет банківської справи», академік Академії економічних наук України;
 • Донат Межеевский, ректор Державної вищої професійної школи ім. Станіслава Сташиця (м. Піла, Польща), габілітований доктор економічних наук, професор;
 • Ян Польцин, директор Інституту економіки Державної вищої професійної школи ім. Станіслава Сташиця (м. Піла, Польща), доктор інженерії;
 • Іоанна Криза, директор Видавництва ДВПШ ім. Станіслава Сташиця в Пілі (м. Піла, Республіка Польща);
 • Олександр Мельниченко, головний редактор наукового журналу «Європейське співробітництво» (м. Варшава, Польща), доктор економічних наук, доцент;
 • Олексій Квилинский, президент Інституту розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Республіка Польща), експерт Парламентської групи у справах Східної Польщі Сейму Республіки Польщі (м. Варшава, Польща), ад’юнкт Державного економічного університету в Познані (м. Познань, Республіка Польща), доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України.
Від Університету імені Альфреда Нобеля взяли участь:
 • Задоя Анатолій Олександрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії;
 • Ткаченко Володимир Андрійович – доктор економічних наук, професор, заступник директора науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства;
 • Момот Володимир Євгенійович – доктор економічних наук, професор, проректор з організації та розвитку наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності;
 • Паршина Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів;
 • Іщенко Тамара Володимирівна – кандидат філологічних наук, керівник центру європейських проектів;
 • Бондарович Ганна Євгенівна  – керівник проектів та програм (Українсько-Польська  співпраця) центру європейських проектів;
 • Мішустіна Тетяна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, начальник департаменту маркетингу;
 • Ключник Руслан Максимович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин;
 • Прошин Денис Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, начальник відділу міжнародної освітньої та наукової діяльності.