"Внутрішня міграція в Україні: чинник дестабілізації чи шанс всеукраїнського об'єднання"

“Внутрішня міграція в Україні: чинник дестабілізації чи шанс всеукраїнського об’єднання”

Круглий стіл “Внутрішня міграція в Україні: чинник дестабілізації чи шанс всеукраїнського об’єднання”, який відбувся 08.02.2017 р. на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана в межах співробітництва освітян, науковців, громадського сектору.

Установи-організатори:
КНЕУ ім.В.Гетьмана, Інститут економіки промисловості НАН України

Захід ініційовано на виконання Указу Президента України №534/2016 “Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері”
http://www.president.gov.ua/documents/5342016-20814

Місце проведення: Київ, пр.Перемоги, 54/1 (1 корпус КНЕУ)

Модератор – Смолянюк В.Ф., д. політичн. н., проф., завідувач кафедри політології та національної безпеки
Вступне слово проректора КНЕУ імені Вадима Гетьмана д. е. н., проф. Колота А.М.

Тематичні доповіді:
Можливості консолідації українського суспільства в контексті подій на Сході України (Новікова О.Ф., д. е. н., проф.; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ).
Використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб України як ресурсу розвитку територіальних громад (Шамілева Л.І., к. е. н., доцент; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ).
Досвід стабілізації громад із значною часткою ВПО на постконфліктній території Донбасу (Скитьова Г.С., к.е.н., доцент КНЕУ імені Вадима Гетьмана., к.е.н., доцент КНЕУ імені Вадима Гетьмана, консультанти Міжнародної організації міграції ООН)
Підприємницька активність внутрішньо переміщених осіб: стан, проблеми та механізми забезпечення (Ляшенко В.І., д. е. н., проф.; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ).
Правові засади статусу та гарантій прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та житлові проблеми вимушених переселенців в Україні (Закіров М.Б., к. і. н., доцент, Закірова С.Г., к. і. н., доцент, Національна бібліотека України імені В.Вернадського; Луганськ – Київ).
Проблеми внутрішньо переміщених осіб України в дзеркалі
 (Панькова О.В., к.соц.н., доцент, Інститут економіки промисловості НАН України; КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Донецьк – Київ).
Соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб (на прикладі викладачів та студентів) (Мазурик О.В., д. соц. н., доцент; КНЕУ імені Вадима Гетьмана; Донецьк – Київ).
Довгострокові завдання щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (Антонюк В.П., д. е. н., проф.; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ).
Під час роботи Круглого столу відбулась презентація колективної монографії «Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху» , зміст якої було представлено у виступах О.Ф.Новікової (керівник авторського колективу), В.П.Антонюк, Л.Л. Шамілевої, В.І Ляшенко, О.В. Панькової.