За круглим столом обговорили проблеми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

За круглим столом обговорили проблеми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

26 квітня, за участі в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України відбулося засідання круглого столу з питань інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України.
«Протягом останніх років Служба зайнятості значно переформатувала свою діяльність, спрямовуючи її на подолання тих викликів, які постали на сучасному ринку праці України. З початку окупації АР Крим та проведення антитерористичної операції (у період з 01.03.2014 по 31.03.2017) до Служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 80,5 тис. внутрішньо переміщених осіб», – повідомив В. Ярошенко.
У своєму виступі він також зазначив, що Служба зайнятості надає таким особам весь спектр соціальних послуг, передбачених законодавством, незалежно від їх місця проживання чи перебування.
Наразі Служба активно співпрацює у цьому напрямку з представниками міжнародних організацій. Зокрема, спільно з ПРООН реалізується проект «Підтримка реформ соціального сектору в Україні», в рамках якого планується розробити систему працевлаштування найвразливіших категорій населення, у тому числі ВПО. Крім того, у лютому стартував пілотний етап спільного проекту «Краудфандінгова платформа для підтримки малого і середнього підприємництва». Учасниками пілотного етапу стали ВПО із Донецької, Луганської і Харківської областей.
Спільно з «Всеукраїнською молодіжною спілкою» реалізовується проект «LingvaSkills», в рамках якого безробітні особи, у т. ч. ВПО, безкоштовно вивчають англійську мову на базі он-лайн платформи.
У засіданні круглого столу взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, керівники організацій роботодавців, директори регіональних центрів зайнятості, представники переміщених вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, громадські організації, провідні вчені та експерти.
Учасники заходу позитивно оцінили досвід державної служби зайнятості, соціальних партнерів, донорських та інших організацій щодо здійснення активної роботи у напрямку працевлаштування ВПО. А тому всі згодні з тим, що нині перед державними інституціями стоять нові завдання, які мають на меті не лише всебічно розкрити потенціал тих внутрішньо переміщених осіб, які вже пройшли трудову інтеграцію на нових територіях, а й сприяти переміщенню з непідконтрольних територій усіх тих, хто цього бажає, але вагається через ризик не знайти гідну роботу за раніше набутим фахом.
П Р О Г Р А М А
круглого столу «ІНТЕГРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ»
Мета круглого столу: опрацювати рекомендації учасників круглого столу щодо адаптації внутрішньо переміщених осіб на ринку праці, визначити дієві інструменти залучення переміщених осіб до соціальної та трудової активності.
Основні напрями наукових дискусій учасників круглого столу:
1. Внутрішньо переміщені особи як людський і соціальний капітал України.
2. Психологічна адаптація та інтеграція внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади.
3. Внутрішньо переміщені особи на ринку праці: виклики та успішні практики їх подолання.
4. Досвід державної служби зайнятості щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
5. Самоорганізація внутрішньо переміщених осіб.
6. Освітньо-наукова діяльність переміщених ВНЗ та науково-дослідних установ.
Учасники круглого столу: представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, керівники організацій роботодавців, директори регіональних центрів зайнятості, представники переміщених ВНЗ та науково-дослідних установ, громадські організації, провідні вчені та експерти.
Відкриття круглого столу
Могильний Олексій Миколайович – ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор економічних наук, професор
Вступне слово
Забезпечення гарантій зайнятості внутрішньо переміщених осіб ДСЗУ
Ярошенко Валерій Станіславович – В.о. Голови державної служби зайнятості (Центрального апарату)
Модератор дискусії – д.е.н., професор Калініна С.П.
Виступи за напрямами роботи круглого столу
1. Внутрішньо переміщені особи як людський і соціальний капітал України
ВПО як ресурс розвитку територіальних громад
Шамілева Лариса Леонідівна – к.е.н., доцент, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ
Ефективне використання людського та соціального капіталу ВПО на ринку праці
Лутай Лариса Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, м. Київ
2. Психологічна адаптація та інтеграція внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади
Проблеми ВПО України в дзеркалі соціології
Панькова Оксана Володимирівна – к.соц.н., доцент, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

Система адаптаційних та мотиваційних механізмів в процесі інтеграції ВПО до нового соціально-культурного середовища: регіональний аспект
Клавдієва Катерина Данилівна – директор Полтавського обласного центру зайнятості
3. Внутрішньо переміщені особи на ринку праці: виклики та успішні практики їх подолання
Підприємницька активність внутрішньо переміщених осіб: стан проблеми та механізми сприяння
Ляшенко В’ячеслав Іванович – д.е.н., проф., Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

4. Досвід державної служби зайнятості щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
Інтеграція та адаптація ВПО до ринку праці Дніпропетровщині шляхом покращення доступу до професійно-освітніх послуг Кузнецова Вікторія Петрівна – директор Дніпропетровського обласного центру зайнятості
Консолідація зусиль Харківського ОЦЗ та соціальних партнерів щодо працевлаштування тимчасово-переміщених осіб
Міненко Володимир Леонідович – директор Луганського обласного центру зайнятості
5. Самоорганізація внутрішньо переміщених осіб
Проблеми кадрового забезпечення процесів деокупації
Стяжкіна Олена Вікторівна – д.і.н., проф., ГО «Деокупація. Освіта. Повернення», м. Київ
Досвід роботи Центру психосоціальної адаптації для переселенців у м. Бориспіль
Валентина Буковська – Центр психосоціальної адаптації для переселенців у м. Бориспіль
6. Освітньо-наукова діяльність переміщених ВНЗ та науково-дослідних установ
Досвід і проблеми переміщених ВНЗ
Кульга Олександр Олександрович – Голова Координаційного центру переміщених ВНЗ, к.е.н., доцент кафедри маркетингу КНЕУ
Вітчизняний та зарубіжний досвід адаптації внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України
Тарасевич Олена Вікторівна – к.е.н., доцент, в.о. завідувача відділом економіко-правових проблем містознавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України