Мета, напрями досліджень

Інститут економіки промисловості НАН України діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі економіки та соціальної політики в контексті пост- та неоіндустріального розвитку, доведення наукових і науково-технічних розробок до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних, екологічних потреб та вимог, досягнення інноваційного розвитку країни. Для Інституту наукова діяльність є основною.

Діючий Статут інституту

Основними напрямами наукової діяльності Інституту є:
регуляторні режими стимулювання, модернізації та соціально-економічного розвитку, структурна динаміка просторових утворень, інноваційні системи промислових регіонів;
соціально-економічні проблеми промислового виробництва; соціальне управління,  трудові відносини та соціальна відповідальність, людський капітал; соціальна політика і сталий  розвиток;
стратегія промислового розвитку в контексті світогосподарських трансформацій та його фінансово-економічне регулювання;
проблеми мікроекономіки, відновлення та розбудови сучасного  виробництва, забезпечення високої доданої вартості промислової продукції.

Стратегія розвитку і перспективні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності Інституту економіки промисловості НАН України на 2019-2024 рр.

Профіль Інституту економіки промисловості НАН України в Google Академії